EN [-] [Fel] [-]

Az ERMAH éves radiológiai mintavételi és mérési programjai

Az ERMAH országos radiológiai mintavételi és mérési főprogramja

A környezet normál, rutinszerű radiológiai ellenőrzése érdekében az ERMAH laboratóriumi hálózata által végrehajtandó mintavételezési és mérési programot az OSSKI évente vizsgálja felül, majd javaslatot tesz a következő évi mintavételezési és mérési programra, melyet az országos tisztifőorvoshoz nyújt be jóváhagyásra.

A területi ERMAH laboratóriumok és az OSSKI által végrehajtandó részletes éves mintavételi és mérési programok:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Az OSSKI által végrehajtandó alprogramok

Az OSSKI az ERMAH főprogramján kívül, intézeti hatáskörében az alábbi speciális radiológiai környezet-ellenőrzési programokat hajtja végre.

Duna alprogram

Az OSSKI a Duna alprogram keretében a Duna teljes magyarországi szakaszát ellenőrzi havi gyakorisággal. A mintavételi helyek a következők: Gönyű, Észak-Pest, Dél-Pest, Paks, Mohács, illetve az alprogram keretében a Szelidi-tóból is történik mintavételezés.

A mintákból havonta összes béta-aktivitás mérése, 40K- és 3H-koncentráció mérések, illetve negyedévente 90Sr-aktivitáskoncentráció és gamma-spektrometriai meghatározások történnek.

Éves mintaszám kb. 80, éves mérésszám kb. 300.

Mohi alprogram

A Mohi Atomerőmű (Mochovcei Atomerőmű) a szlovák-magyar határtól kb. 40 km-re helyezkedik el Lévától ÉNy-ra. Az erőmű működésének ellenőrzése érdekében a határ menti 14 település (Komárom, Esztergom, Balassagyarmat, Dobogókő, Királyrét, Vámosmikola, Romhány, Salgótarján, Vác, Letkés, Bernecebaráti, Nagybörzsöny, Ipolytölgyes, Ipolyvece) környezetéből történik a mintavételezés (vezetékes víz, folyóvíz, iszap, talaj, fű, fallout, zöldség és gyümölcs minták), valamint ezen felül helyszíni (in-situ) gamma-spektrometriai és gamma-dózisteljesítmény mérések kerülnek végrehajtásra.

A vízmintákból összes béta-aktivitáskoncentráció, 40K- és 3H-koncentráció meghatározás, a többi mintából összes béta-aktivitáskoncentráció és gamma-spektrometriai mérések történnek.

Éves mintaszám kb. 100, éves mérésszám kb. 170.

„Országos TLD mérőhálózat” alprogram

Az OSSKI a környezeti gamma-sugárzás mérésére egy 115 mérőhelyből álló országos mérőhálózatot tart fenn. A hálózat működtetésében önkéntes lakosok vesznek részt, akiknek negyedévente küld az OSSKI környezeti termolumineszcens dózismérőket (TLD). Az önkéntesek ezeket a detektorokat kihelyezik az udvarukban, a korábban kiküldötteket pedig visszapostázzák az OSSKI címékre. Ezáltal az OSSKI számára minden negyedévben rendelkezésre állnak az ország területén uralkodó környezeti gamma-sugárzás szintjét jellemző átlagos adatok.

„Paksi Atomerőmű körüli TLD mérőhálózat” alprogram

Az OSSKI a Paksi Atomerőmű környezetében a gamma-sugárzás mérésére egy külön - az országos környezeti TLD alprogram mérési helyein felüli - 40 mérési pontból álló hálózatot tart fenn. Az OSSKI a gamma-sugárzást környezeti termolumineszcens dózismérőkkel (TLD) méri. A mérési pontok az atomerőmű 30 km sugarú környezetében helyezkednek el. A detektorokat az OSSKI negyedévente cseréli. Ezáltal az OSSKI számára minden negyedévben rendelkezésre állnak a Paksi Atomerőmű környezetében gamma-sugárzás szintjét jellemző átlagos adatok.

„Országos radon térkép” alprogram

Az OSSKI lépéseket tett a radon (Rn) országos felmérése, az ún. országos radontérkép elkészítése érdekében. Az OSSKI a felmérés során eddig 248 település 280 lakásának a belterében végzett radonkoncentráció méréseket. Bár a felmérés még messze nem tekinthető teljeskörűnek, több szempontból kiegészítésre, továbbfejlesztésre szorul, de az eddigi eredmények alapján első közelítésben az mondható, hogy az ország területének tizedén várható az új lakásokra tervezett cselekvési szintet (200 Bq/m3) meghaladó radonkoncentráció olyan lakásokban, amelyekre legalább megközelítőleg teljesülnek a felmérésben kirótt feltételek (földszintes, alápincézetlen, átlagos használatú, tégla vagy beton falazatú lakás).

Az RHK Kht. püspökszilágyi telephelyének ellenőrzése

Az OSSKI az RHK (Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.) püspökszilágyi telephelyének környezetét féléves gyakorisággal ellenőrzi. Ennek során méri a felszíni vízminták összes béta-aktivitását és 3H-koncentrációját, talajminták összes béta-aktivitását, valamint talaj és iszap minták gamma-spektrometriai vizsgálatát hajtja végre.

Az OSSKI telephelyének ellenőrzése

Az OSSKI a saját telephelyén is rendszeresen végez környezetellenőrző méréseket. Ennek keretében naponta (munkanapokon) háromszor méri a környezeti gamma-sugárzás dózisteljesítményét, naponta az aeroszol összes béta-aktivitását, havonta a fallout összes béta-aktivitását és félévente külszíni (in situ) gamma-spektrometriai ellenőrzéseket is végez.


Valid HTML 4.01 Transitional Google PageRank

Revízió: 2014-12-16