EN [-] [Fel] [-]

Az ERMAH szervezeti felépítése

A 8/2002. (III.12.) EüM. rendelet meghatározza azokat a Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervei alá tartozó, és az ÁNTSZ szakmai felögyelet alatt működő intézeteket, amelyek az ERMAH laboratóriumokat működtetik. Jelenleg az alábbi intézetek működtetik az ERMAH laborokat:

  1. A felső szintű környezeti sugáregészségügyi laboratóriumot az OSSKI működteti.
  2. A középszintű környezeti sugáregészségügyi laboratóriumokat a Sugáregészségügyi Decentrumok működtetik:

Az ERMAH központi szakmai koordinálási feladatait az OSSKI Lakossági és Környezeti Sugáregészségügyi Osztálya látja el.


Valid HTML 4.01 Transitional Google PageRank

Revízió: 2013-04-11