EN [-] [Fel] [-]

Az ERMAH feladata

Az ERMAH az egészségügyi miniszter belső utasítására 1975-ben került kialakításra. Elsődleges célja a környezet rendszeres, rutinszerű radiológiai ellenőrzése volt abból a célból, hogy a nukleáris fegyverkísérletek és egy esetleges atomháború során keletkező mesterséges radioaktív izotópok minőségi és mennyiségi kimutatásával felmérje a lakosság egészségromlásának kockázatát és mértékét.

Az ERMAH működésében minőségi fejlődést és egyben súlyponteltolódást az atomenergia békés célú alkalmazásával kapcsolatos feladatok irányába a hazai atomenergetika kialakulása (Paksi Atomerőmű) és a 80-as években bekövetkező atomerőmű balesetek (különösen a csernobili) hoztak. Egyre nagyobb hangsúlyt kapott a lakosság mesterséges, majd az utóbbi években a természetes eredetű sugárterhelésének becslése. Az ERMAH az egészségügyi tárca alárendeltségében, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szervezeti keretein belül működik.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter a 8/2002. (III.12.) EüM. rendeletében szabályozta újra az ERMAH feladatait és tevékenységét. Ez szerint az ERMAH környezeti sugárvédelmi és sugáregészségügyi feladatokat lát el normál időszakban és nukleáris illetve radiológiai veszélyhelyzetben egyaránt:

A fenti rendelet értelmében az ERMAH tevékenységében központi szerepet játszik az Országos „Frédéric Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI), amely

Ezeket a feladatokat az OSSKI-n belül a Lakossági és Környezeti Sugáregészségügyi Osztály látja el, az ERMAH IK munkájában az Informatikai és Adatnyilvántartási Osztály működik közre.


Valid HTML 4.01 Transitional Google PageRank

Revízió: 2010-02-01